PRO MANDATO

PRO MANDATO

WELKOM


Op deze centrale pagina vindt u de laatste info en links naar nieuwe documenten.

TER INFO: De raad van Bestuur van de VZW Pro Mandato komt de eerste donderdag van elke maand bijeen, behalve in juli en augustus. De leden die dit wensen kunnen steeds punten ter discussie aanbrengen, Dit kan ook via de conatctpagina op deze site.


Brief Fod Financiën dd. 16/11/2016 m.b.t. BTW aangifte.


Agenda: dinsdag 29/11/2016: Lunchvergadering Kasteel Den Brandt om 12.00 uur. Spreker: Paulette VERCAUTEREN
, nationaal voorzitter U.R.H.B. (Unie der Rechters in Handelszaken van België) die ons zal toelichten over “De samenwerking tussen rechter in handelszaken en curatoren”.

Rb. Kh. Antw:
Lijst curatoren - Competentieprofiel.

Nieuws ter info:
Diverse bepalingen over zakelijke zekerheden op roerende goederen:

Minsterraad 15/07/2016: De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat verschillende bepalingen wijzigt over zakelijke zekerheden op roerende goederen.

Vruchtgebruik - Ereloon - Arrest Hof van Beroep Antwerpen dd. 09/06/2016.

Protocol curatoren - Ovam.

Rechtspraak:
Cass. 04/02/2016: Leegstandsheffing boedelschuld wanneer het voortduren van de leegstand is toe te rekenen aan de curator.

Arrest Grondwettelijk Hof 18/02/2016: Schending art, 31 WCO.

Postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar 2016 .

Overzicht Rechtspraak insolventierecht 2014-2015 .

Toelichting Intervat BTW aangifte .

Betalingsopdracht aan Deposito & Consignatiekas van toepassing vanaf 01/01/2016 [16 KB] .

Formulier Gerechtelijke bijstand curator en vereffenaar vanaf 01/01/2016 [16 KB] .

Rb. Kh. Antw.:
Begroting Ereloon onroerend .

Rb. Kh. Antw:
Aanpassing werkwijze Pro Deo Kosten vanaf 01/01/2016.

Rb. Kh. Antw:
Mail dd. 15/12/2015 m.b.t. aanpassing faillissementsvonnis m.b.t. gebruik werkrekening en ontlasting publicatie faillissements vonnis.

Rb. Kh. Antw:
Nota curatoren over wijziging art. 68 FW.

Rb. Kh. Antw:
Wijziging in de afhandeling van faillissementen.

Nieuwe versie Verslag voor de vergadering dere schuldeisers en afrekeningverslag (Versie 12/03/2015) [32 KB]

Nieuw in de bibliotheek:
Klik Hier.

Nieuw: Fiscale administratie: Nieuw departement Insolventie.
Zie bericht Pro Mandato dd. 22/01/2015.


Wet zakelijke zekerheden roerende goederen – inwerkingtreding uitgesteld naar 1 januari 2017.


Laatst bijgewerkt op zondag 27 november 2016