PRO MANDATO

PRO MANDATO

Jubileum 25 jaar - Donderdag 21/09/2017:

Pro Mandato -  de vereniging van curatoren, vereffenaars en mandatarissen aangesteld door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen - bestaat 25 jaar.

Gedurende deze periode was zij de vertegenwoordiger van de Antwerpse mandatarissen en de natuurlijke gesprekspartner van de Rechtbank van Koophandel met wie zij op geregelde tijdstippen overleg pleegt.

Zij was de drijvende kracht om de beroepsaansprakelijkheid van haar leden te verzekeren en is sedert vele jaren de voortreffelijke gastheer voor lunchgesprekken en opleidingen.

Na 25 jaar is haar rol nog bijzonder actueel.

Wetswijzigingen volgen elkaar in snel tempo op en het elektronisch faillissementsdossier (regsol) wordt volop uitgerold.

Ook de hervorming van het gerechtelijk landschap met de wijziging van de gerechtelijke arrondissementen en de intentie om per 1/9/2018 naar één balie in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen te evolueren, worden boeiende werkpunten.

Er zijn dus redenen te over om het 25 jarig bestaan niet onopgemerkt te laten voorbijgaan.

Pro Mandato nodigt u daarom uit om dit jubileum samen met haar te vieren op donderdag 21 september 2017.

Bij een walking dinner in de marmeren zaal van de Zoo te Antwerpen wordt er getoast op deze heugelijke verjaardag en kijken we vooruit naar de toekomst.

Het is bovendien een gelegenheid voor een feestelijke verbroedering met de vijf afdelingen van het ressort Antwerpen.


Programma :

19.00 uur : ontvangst

19.15 uur : woordje van de Voorzitter

19.30 uur : rede uitgesproken door E. Dirix

20.00 uur : walking dinner


Locatie: Elisabethzaal te Antwerpen, Koningin Astridplein 26, 2018 Antwerpen

Wie: - Curatoren, vereffenaars en mandatarissen aangesteld door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, Turnhout, Mechelen, Hasselt en Tongeren. Genodigden

Inschrijvingsprijs : De inschrijvingsprijs bedraagt 75 €.

Enkel inschrijving via de website en de navolgende betaling op de rekening van V.Z.W. Pro Mandato BE71 6300 6671 7669, met vermelding van de naam van de deelnemer en de melding “Jubileum 25”, en dit uiterlijk op 10.09.2017, wordt aanvaard als geldige inschrijving.

Muzikale omlijsting: mr. Bruno Schoenaerts

Inlichtingen : jubileum@promandato.be

Bereikbaarheid en Parkeergelegenheid: zie http://www.elisabethcenter.be/hoe-bereiken

Permanente Vorming :
een erkenning OVB permanente vorming werd aangevraagd

Mede mogelijk gemaakt door:

 

WELKOM


Op deze centrale pagina vindt u de laatste info en links naar nieuwe documenten.

TER INFO: De raad van Bestuur van de VZW Pro Mandato komt de eerste donderdag van elke maand bijeen, behalve in juli en augustus. De leden die dit wensen kunnen steeds punten ter discussie aanbrengen, Dit kan ook via de conatctpagina op deze site.


Agenda:
Donderdag 21/09/2017: 25 jaar Pro mandato: 19.00 uur: Marmeren zaal van de Zoo te Antwerpen.

Wet van 01/12/2016 betreffende het Centraal Register Solvabiliteit (BS: 11/01/2017); Inwerkingtreding: 01/04/2017.
Werking Regsol (KB 23/03/2017)
Retributies Regsol (KB 27/03/2017)

Overzicht Rechtspraak insolventierecht 2015-2016 .
Power point Presentatie over voornoemd overzicht insolventierecht .


BTW aangiftes in faillissement in te dienen uiterlijk op 31/01/2017;
Handleiding BTW aangifte via INTERVAT.

Brief Fod Financiën dd. 16/11/2016 m.b.t. BTW aangifte.

Rb. Kh. Antw:
Lijst curatoren - Competentieprofiel.

Vruchtgebruik - Ereloon - Arrest Hof van Beroep Antwerpen dd. 09/06/2016.

Protocol curatoren - Ovam.

Rechtspraak:
Cass. 04/02/2016: Leegstandsheffing boedelschuld wanneer het voortduren van de leegstand is toe te rekenen aan de curator.

Arrest Grondwettelijk Hof 18/02/2016: Schending art, 31 WCO.

Overzicht Rechtspraak insolventierecht 2014-2015 .

Betalingsopdracht aan Deposito & Consignatiekas van toepassing vanaf 01/01/2016 [16 KB] .

Formulier Gerechtelijke bijstand curator en vereffenaar vanaf 01/01/2016 [16 KB] .

Rb. Kh. Antw.:
Begroting Ereloon onroerend .

Rb. Kh. Antw:
Aanpassing werkwijze Pro Deo Kosten vanaf 01/01/2016.

Rb. Kh. Antw:
Mail dd. 15/12/2015 m.b.t. aanpassing faillissementsvonnis m.b.t. gebruik werkrekening en ontlasting publicatie faillissements vonnis.

Rb. Kh. Antw:
Nota curatoren over wijziging art. 68 FW.

Rb. Kh. Antw:
Wijziging in de afhandeling van faillissementen.

Nieuwe versie Verslag voor de vergadering dere schuldeisers en afrekeningverslag (Versie 12/03/2015) [32 KB]

Nieuw in de bibliotheek:
Klik Hier.

Nieuw: Fiscale administratie: Nieuw departement Insolventie.
Zie bericht Pro Mandato dd. 22/01/2015.Laatst bijgewerkt op zaterdag 19 augustus 2017