PRO MANDATO

PRO MANDATO

SAVE THE DATE:


Pro Mandato bestaat 25 jaar.
Daarom viert zij op donderdag 21 september 2017  (19.00 uur) haar jubileum in de marmeren zaal van de Zoo te Antwerpen.
Bij een walking dinner wordt er getoast op deze heugelijke verjaardag en kijken we vooruit naar de toekomst.
Het is bovendien een gelegenheid voor een feestelijke verbroedering met de vijf afdelingen van het ressort Antwerpen.
U ontvangt later verdere informatie maar wij verzoeken u alvast de datum vrij te houden.
Het bestuur

WELKOM


Op deze centrale pagina vindt u de laatste info en links naar nieuwe documenten.

TER INFO: De raad van Bestuur van de VZW Pro Mandato komt de eerste donderdag van elke maand bijeen, behalve in juli en augustus. De leden die dit wensen kunnen steeds punten ter discussie aanbrengen, Dit kan ook via de conatctpagina op deze site.


Agenda:
Donderdag 21/09/2017: 25 jaar Pro mandato: 19.00 uur: Marmeren zaal van de Zoo te Antwerpen.

Wet van 01/12/2016 betreffende het Centraal Register Solvabiliteit (BS: 11/01/2017); Inwerkingtreding: 01/04/2017.
Werking Regsol (KB 23/03/2017)
Retributies Regsol (KB 27/03/2017)

Overzicht Rechtspraak insolventierecht 2015-2016 .
Power point Presentatie over voornoemd overzicht insolventierecht .


BTW aangiftes in faillissement in te dienen uiterlijk op 31/01/2017;
Handleiding BTW aangifte via INTERVAT.

Brief Fod Financiën dd. 16/11/2016 m.b.t. BTW aangifte.

Rb. Kh. Antw:
Lijst curatoren - Competentieprofiel.

Vruchtgebruik - Ereloon - Arrest Hof van Beroep Antwerpen dd. 09/06/2016.

Protocol curatoren - Ovam.

Rechtspraak:
Cass. 04/02/2016: Leegstandsheffing boedelschuld wanneer het voortduren van de leegstand is toe te rekenen aan de curator.

Arrest Grondwettelijk Hof 18/02/2016: Schending art, 31 WCO.

Overzicht Rechtspraak insolventierecht 2014-2015 .

Betalingsopdracht aan Deposito & Consignatiekas van toepassing vanaf 01/01/2016 [16 KB] .

Formulier Gerechtelijke bijstand curator en vereffenaar vanaf 01/01/2016 [16 KB] .

Rb. Kh. Antw.:
Begroting Ereloon onroerend .

Rb. Kh. Antw:
Aanpassing werkwijze Pro Deo Kosten vanaf 01/01/2016.

Rb. Kh. Antw:
Mail dd. 15/12/2015 m.b.t. aanpassing faillissementsvonnis m.b.t. gebruik werkrekening en ontlasting publicatie faillissements vonnis.

Rb. Kh. Antw:
Nota curatoren over wijziging art. 68 FW.

Rb. Kh. Antw:
Wijziging in de afhandeling van faillissementen.

Nieuwe versie Verslag voor de vergadering dere schuldeisers en afrekeningverslag (Versie 12/03/2015) [32 KB]

Nieuw in de bibliotheek:
Klik Hier.

Nieuw: Fiscale administratie: Nieuw departement Insolventie.
Zie bericht Pro Mandato dd. 22/01/2015.Laatst bijgewerkt op vrijdag 9 juni 2017