U bent hier: Startpagina » DOCUMENTEN » CURATOREN » FOD. FIN.

FOD. FIN.

Bericht dd. 31/10/2023:
Wijziging rekeningnummer CCP Antwerpen 1 en Antwerpen 2:

De dividenden, die een curator vanaf heden wil overmaken aan de FOD FINANCIEN- AAII, moeten betaald worden op de rekening IBAN BE42 6792 0000 0054.
Dit is de burgerrekening die vanaf heden door alle Cellen Collectieve Procedures wordt gebruikt.
Betalingen die nog zouden gebeuren op de oude rekening worden, zij het slechts tijdelijk, automatisch doorgestuurd naar voornoemde burgerrekening.

De mededelingen bij faillissement blijven, voor alle duidelijkheid, hetzelfde als voorheen:
“CR10/nationaal nummer” of “CR10/KBO nummer”

Voor de bedrijfsvoorheffing wordt het nieuwe rekeningnummer in herinnering gebracht (sinds 22/6/2023): IBAN BE85 6792 0036 3806.
De bedrijfsvoorheffing op dividenden aan werknemers kan aldus hierop gestort worden met als mededeling “KBO nummer + dividend werknemers

Bercht 28/06/2023: Fod. Fin., Administratie van de Inning en Invordering, RIC Antwerpen 1:
Voor de aangifte, inning en invordering van de bedrijfsvoorheffing zal de administratie voortaan gebruik maken van een nieuwe applicatie: Finprof 2. Aan deze applicatie werd ook een nieuw rekeningnummer gekoppeld waarop de BV voortaan betaald moet worden.
Meer info daarover vindt U in volgende mededeling op de website van de FOD Financiën
https://financien.belgium.be/nl/E-services/FinProf
Voor alle duidelijkheid: het gaat om betaling van 'BV-bron', dus voor aangiften die door de curatele gedaan worden voor lonen die door hen worden uitbetaald.

Bericht van de Cel Collectieve Procedures van FOD Financiën | Inning & Invordering | Regionaal Invorderingscentrum Antwerpen 1 met betrekking tot nieuwe bestemmingsgegevens vanaf 31/03/2021:
KLIK HIER.

Berichten Fod Financiën: Wijzigingen in bevoegdheden Cellen Collectieve Procedures:
KLIK HIER.