FOD. FIN.


Bericht van de Cel Collectieve Procedures van FOD Financiën | Inning & Invordering | Regionaal Invorderingscentrum Antwerpen 1 met betrekking tot nieuwe bestemmingsgegevens vanaf 31/03/2021:
KLIK HIER.

Berichten Fod Financiën: Wijzigingen in bevoegdheden Cellen Collectieve Procedures:
KLIK HIER.