CURATORENBericht Pro Mandato dd. 13 juni 2019:
Bijzonder aandacht voor de problematie van het gebruik van derdengeldenrekeningen in de afwikkeling van de faillissementen [92 KB] .

Geconsolideerde teksten: Boek XX: Insolventie van Ondernemingen (Wet 11/8/2017) [1 975 KB] .
De Raad van Betsuur van Pro Mandato geeft de aanbeveling om voor de volledig gecoördineerde en actuele tekst Jura te raadplegen.

Nieuwe wetgeving vanaf 01/05/2018:


Geconsolideerde wet Boek XX "Insolventie van Ondernemingen" [1 942 KB] .
Wet houdende invoeging van Boek XX "Insolventie van Ondernemingen".
Concordantietabel faillissementswet - WER [81 KB] .

KB ereloon en kosten insolventiefunctionarissen [305 KB] .

Reglement Advocaat en Insolventie [49 KB] .

KB Vrije Beroepsbeoefenaar [289 KB] .

Wet van 01/12/2016 betreffende het Centraal Register Solvabiliteit (BS: 11/01/2017); Inwerkingtreding: 01/04/2017.
Werking Regsol (KB 23/03/2017)
Retributies Regsol (KB 27/03/2017)

Nuttig voor curatoren bij toepassing nieuwe wetgeving sedert 01/05/2018:

Laatste Versie Dynamische lijst Activa gedetailleerd. Klik Hier [113 KB] .
Link naar programma voor omzetting van XBRL documenten naar Excel

Handleiding bij Sjabloon Dynamische lijst Activa [774 KB] .
Voorbeeld van ingevulde dynamische lijst Activa [114 KB] .

Dynamische lijst Activa eenvoudig - Versie Rechtbank.
Klik Hier [13 KB]

Vergelijkende vergoedingstabel Nieuwe erelonen curatoren. Excel Sjabloon versie 08/05/2018 [31 KB] .
Vergoedingstabel Nieuwe erelonen sedert KB 26/04/2018 [19 KB] .

Nieuw formulier Gerechtelijke bijstand vanaf maart 2018;

Niuewe aandachtspunten en modellen: (2017)

Brief Voorzitter 02/11/2017;
Definitieve aandachtspunten 2017;
Dynamische lijst Activa 2017 [13 KB] ;
Financieel en evaluatieverslag 2017 [45 KB] ;
Model afrekeningsverslag 2017 [28 KB] ;
Model verzoekschrift ereloon en kosten 2017 [56 KB] ;


Protocol curatoren - Ovam.

Memorie Parket [38 KB]