U bent hier: Startpagina » DOCUMENTEN » CURATOREN » MODELLEN

MODELLEN

Bericht FOD Justtie: Dienst Taxatie Antwerpen

Aanpassing 06/2023:

FOD Justitie, Dienst Taxatie Antwerpen, deelt mee dat kosten ten laste van de staat ingediend kunnen worden via Just Invoice,
https://justonweb.be/experts
Op termijn wordt dit verplicht de enige manier om nog kosten over te maken.
Klik Hier voor een handleiding [635 KB] .

Er is een aanpassing gedaan aan het model kostenstaat dat jullie indienen voor het bekomen van het ereloon als curator of vereffenaar.
De kostenstaat moet beantwoorden aan de boekhoudkundige regels, het KBO nummer van de curator/vereffenaar dient vermeld worden.
Hieronder treffen jullie de aangepaste modellen kostenstaat voor de curator en de vereffenaar:
Kostenstaat Curator [18 KB] .
Kostenstaat Vereffenaar [19 KB] .

- De kostenstaat moet digitaal ondertekend worden.
- het aanstellingsvonnis en het vonnis van sluiting met begroting van de kosten moet bijgevoegd worden.
- Indien er geen BTW wordt aangerekend dient ofwel een VIES-document te worden gevoegd of dient er op de kostenstaat de volgende melding te staan: “Belasting te voldoen door de medecontractant – omz. 47/2013 van 20/11/2013”
- De kostenstaat moet in een afzonderlijk document overgemaakt worden. De bijlagen moeten elk afzonderlijk gevoegd worden.

Let op: de kostenstaten die al zijn verzonden per mail mogen niet opnieuw worden ingezonden via Just Invoice.


Van toepassng vanaf 2021:

Dynamische lijst activa rechtspersonen [16 KB] ;
Dynamische lijst activa natuurlijke personen [15 KB] ;

Meegedeeld en van toepassing sedert 18/05/2020:

Model verzoekschrift 1193ter Ger.W [16 KB] ;


Van toepassing vanaf 01/02/2020:

Goedgekeurd Model 1 verzoekschrift ereloon en kosten [63 KB] ;
Goedgekeurd Model 2 Verslag aan Schuldeisers [22 KB] ;
Goedgekeurd Model 3 Verzoekschrift Sluiting ontoereikend Actief [46 KB] ;
Goedgekeurd Model 4 Verzoekschrift Sluiting ereloon en kosten en Sluiting Gebrek aan Actief [53 KB] ;


Van toepassing op faillissementen uitgesproken vanaf 1/11/2017;

Dynamische lijst Activa eenvoudig - Versie Rechtbank.
Klik Hier [13 KB]

Financieel en evaluatieverslag 2017 [45 KB] ;

Memorie Parket [38 KB]