RECHTBANK

Nieuwe modellen van toepassing vanaf 01/02/2020:
Goedgekeurd Model 1 verzoekschrift ereloon en kosten [63 KB] ;
Goedgekeurd Model 2 Verslag aan Schuldeisers [22 KB] ;
Goedgekeurd Model 3 Verzoekschrift Sluiting ontoereikend Actief [46 KB] ;
Goedgekeurd Model 4 Verzoekschrift Sluiting ereloon en kosten en Sluiting Gebrek aan Actief [53 KB] ;

Niuewe aandachtspunten en modellen (2017):

Brief Voorzitter 02/11/2017;
Definitieve aandachtspunten 2017;
Dynamische lijst Activa 2017 [13 KB] ;
Financieel en evaluatieverslag 2017 [45 KB] ;
Model afrekeningsverslag 2017 [28 KB] ;
Model verzoekschrift ereloon en kosten 2017 [56 KB] ;Rb. Kh. Antw.:
Begroting Ereloon onroerend .

Rb. Kh. Antw:
Aanpassing werkwijze Pro Deo Kosten vanaf 01/01/2016.

Rb. Kh. Antw:
Mail dd. 15/12/2015 m.b.t. aanpassing faillissementsvonnis m.b.t. gebruik werkrekening en ontlasting publicatie faillissements vonnis.

Rb. Kh. Antw:
Nota curatoren over wijziging art. 68 FW.

Rb. Kh. Antw: Wijziging in de afhandeling van faillissementen.


Richtlijnen Voorzitter Rechtbank van Koophandel Antwerpen dd. 18/12/2013.


Brief dd. 27 maart van de Griffier-hoofd van dienst inzake dienst uitbetaling gerechtskosten

Identificatiefiche(Bijlage 1 bij voornoemde brief)
Identificatiefiche - Wijziging van gegevens (Bijlage 2 bij voornoemde brief)