U bent hier: Startpagina » DOCUMENTEN » SEMINARIES

SEMINARIES

Dirk Strybol het gehad over: "Het digitaal faillissementsdossier anno 2022: vanaf de aangifte van schuldvordering in REGSOL, via de opname ervan in het sociaal passief en de tussenkomst door het Sluitingsfonds tot sluiting van het faillissement".
De bijhorende documentatie vindt u hier [739 KB] . (Lunch 19/04/2022)

Mr. Stephanie De Smedt: "
De verwerking van persoonsgegevens bij faillissement: impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming". (Lunch 29/03/2022)
De bijhorende Power Point Presenatie vindt U hier terug [3 791 KB] .

Documentatie Webinars Flip de Mey:

Onderzoek Boekhouding [8 199 KB]
Follow de Cash [7 101 KB]
Waardering aandelen [6 644 KB]


Documentatie Webinar 27/10/2020: Mr. Johan Du Mongh met als onderwerp: "Echtgenoten voor en na faillissement - hoelang duurt de solidariteit" [1 121 KB] .

Documentatie Lunchcauserie 29/09/2020: Mr. Joris J. De Smet: "Over Paardenbrillen en heilige huisjes in het insolventierecht". [359 KB]

Mr. Robbie Tas: Ontbinding en vereffening onder het WVV. [1 226 KB] (Webinar 30/06/2020)

Dhr. Delrue G.: Het Strafrechtelijk onderzoek naar de misdrijven i.v.m. de staat van het faillissement [3 058 KB] ; (Webinar 16/06/2020)

I. Veroughstraete: Insolventie zonder grenzen [577 KB] ; (Webinar 19/05/2020)

Thomas Vandenberghe: Bestuurdersaansprakelijkheid: wrongful trading als paradepaard? [411 KB] (Webinar 21/04/2020)

Prof.Dr. Herman Braeckmans, advocaat, Presenatatie over Reflecties inzake toepassingsproblemen bij het nieuwe WVV [136 KB]

Documentatie bij presentatie Deminor van 17/12/2019 over alternatieve aanpak van invorderngsdossiers. [350 KB]

Presentatie Fiscus bij lunchbijeenkomst dd. 01/10/2019: "Wederzijdse verwachtingen in samenwerking tussen fiscus en curatoren bij behandeling van faillissementen [533 KB] "

Power Point Presentatie over Recente ontwikkelingen inzake Boek XX WER: kwalificatie van bestuurders als ondernemingenen de overdracht onder gerechtelijk gezag onder vuur. [1 972 KB] (Arie Van Hoe)

Documentatie van de Presentatie "Biddit: het online platform voor de opnebare verkoop van onroerend goed":
Klik HIER [4 077 KB] .

Documentatie van de uiteenzetting van 06/11/2018 over "Het eigendomsvoorbehoud inde pandwet" van Inge Van De Plas, mandaat assistente bij UA. Download de Powerpoint Presentatie "HIER [444 KB] ".

Overzicht Rechtspraak insolventierecht 2015-2016 .

Power point Presentatie over voornoemd overzicht insolventierecht .

Folder Studiedagen Nieuw Protocol OVAM,

Power Point Presentatie: Regionaal InvorderingsCentrum RIC Antwerpen 1 en 2: Nieuwe structuur en werking vanaf 01/07/2015.

Overzicht Rechtspraak insolventierecht 2013-2014

PRESENTATIE EN DOCUMENTATIE UIT PRAKTISCHE TOPICS VOOR CURATOREN .