CURATOREN


Nieuwe werkwijze aangaande de kostenstaten van de curatoren/vereffenaars betreffende de erelonen ten laste van de Belgische Staat:

*
Nieuwe Richtlijnen Kostenstaat
*
Nieuw model kostenstaat curator
*
Voorbeeld nieuw model kostenstaat curator ingevuld
*
Kostenstaat vereffenaarBericht Pro Mandato dd. 13 juni 2019:
Bijzonder aandacht voor de problematiek van het gebruik van derdengeldenrekeningen in de afwikkeling van de faillissementen.

Geconsolideerde teksten: Boek XX: Insolventie van Ondernemingen (Wet 11/8/2017).
De Raad van Betsuur van Pro Mandato geeft de aanbeveling om voor de volledig gecoördineerde en actuele tekst Jura te raadplegen.

Nieuwe wetgeving vanaf 01/05/2018:


Geconsolideerde wet Boek XX "Insolventie van Ondernemingen".
Wet houdende invoeging van Boek XX "Insolventie van Ondernemingen".
Concordantietabel faillissementswet - WER.

KB ereloon en kosten insolventiefunctionarissen.

Reglement Advocaat en Insolventie.

KB Vrije Beroepsbeoefenaar.

Wet van 01/12/2016 betreffende het Centraal Register Solvabiliteit (BS: 11/01/2017); Inwerkingtreding: 01/04/2017.
Werking Regsol (KB 23/03/2017)
Retributies Regsol (KB 27/03/2017)

Nuttig voor curatoren bij toepassing nieuwe wetgeving sedert 01/05/2018:

Laatste Versie Dynamische lijst Activa gedetailleerd. Klik Hier.
Link naar programma voor omzetting van XBRL documenten naar Excel

Handleiding bij Sjabloon Dynamische lijst Activa.
Voorbeeld van ingevulde dynamische lijst Activa.

Dynamische lijst Activa eenvoudig - Versie Rechtbank.
Klik Hier

Vergelijkende vergoedingstabel Nieuwe erelonen curatoren. Excel Sjabloon versie 08/05/2018.
Vergoedingstabel Nieuwe erelonen sedert KB 26/04/2018.

Nieuw formulier Gerechtelijke bijstand vanaf maart 2018;

Niuewe aandachtspunten en modellen: (2017)

Brief Voorzitter 02/11/2017;
Definitieve aandachtspunten 2017;
Dynamische lijst Activa 2017;
Financieel en evaluatieverslag 2017;
Model afrekeningsverslag 2017;
Model verzoekschrift ereloon en kosten 2017;


Protocol curatoren - Ovam.

Memorie Parket
(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Druk deze pagina af.