RECHTSLEER


Draaiboek curatoren voor faillissementen met vastgoed in het Vlaamse gewest (die Keure)

Recente boeken inzake Faillissement en WCO

Insolventierecht
A. Zenner (ed.), Paiement, insolvabilité et réorganisation
S’organiser pour être payé, payer ou se réorganiser
Les Dossiers du Journal des tribunaux nr. 97, Larcier 2015, 314 p.


S. Remmery, G. Supply, Gerechtelijke reorganisatie. Stand van zaken na ruim vijf jaar praktijk, NJW nr. 315, 28/01/2015, 42


De procedure van gerechtelijke reorganisatie
T. Lysens, AdvocatenPraktijk nr. 19, Wolters Kluwer 2014, 68 p.

Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen III

H. Braeckmans, E. Dirix, M.E. Storme, B. Tilleman, M. Vanmeenen (eds.), Intersentia 2014, 560 p.
Info

Het nieuwe zekerheidsrecht
J. Baeck, M. Kruithof (eds.), Intersentia 2014, 177 p.
Info

De vereffeningsprocedure
C. Berckmans, Kluwer 2014, 881 p.

Aspecten van notarieel insolventierecht
Collectieve schuldenregeling en faillissement
B. Wylleman, CABG 2014, Larcier, 35 p.

DEL CORRAL, J., Zekerheidsrechten. Stand van zaken, NJW 2014, afl. 306, 578-596


(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Druk deze pagina af.