RECHTSPRAAK

Boedelschulden:Cass. 04/02/2016: Leegstandsheffing boedelschuld wanneer het voortduren van de leegstand is toe te rekenen aan de curator.

Cassatie arresten dd. 27/03/2015: Bedrijfsvoorheffing en BTW geen boedelschulden (Ook RSZ niet, arrest nog niet beschikbaar)

Cass. 27/03/2015, Bedrijfsvoorheffing geen boedelschuld;

Cass. 27/03/2015, Bedrijfsvoorheffing en BTW geen boedelschuld.Boedelschulden art. 37 WCO - fiscale schulden, Cass. 16/05/2014 .

Boedelschulden art. 37 WCO, Cass. 28/02/2014 .

Boedelschulden art. 37 WCO, Hof van Beroep Luik, 22/05/2012.

Meerwaardebelasting na faillissement - Rb. eerste aanleg West-Vlaanderen, Afd. Brugge, 23/06/2014 .

Verkeersbelasting: Cass. 27/04/2012 .


Afrekening kosten:


Vonnis dd. 28/12/2018 van Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Antwerpen, inzake kostenafrekening


Eigendomsvoorbehoud-art. 101 FW:


Documentatie vande uiteenzetting van 06/11/2018 over "Het eigendomsvoorbehoud inde pandwet" van Inge Van De Plas, mandaat assistente bij UA. Download de Powerpoint Presentatie "HIER".

Cass., 7 juni 2013, inzake art. 101 FW.


Ereloon:


Vruchtgebruik- Ereloon - Hof van Beroep Antwerpen dd. 09.06/2016

Cass., 28 november 2005, inzake berekening ereloon onroerend.


Insolventierecht:


Tekst van de studieavond insolventierecht gehouden op 19/12/2012, georganiseerd door Prof Vanmeenen en haar studenten.
Power Point presentatie van voornoemde studieavond


Overzichten:Overzicht Rechtspraak insolventierecht 2013-2014


Pandrecht:


Algemeen pandrecht banken, Kh. Tongeren, 04/06/2009


Rechtsplegingsvergoeding:


Rechtsplegingsvergoeding en verder zetten van procedure na faillissement, Hof Gent, 11/02/2013.


Curator met bijstand advocaat van zelfde associatie, Hof van Beroep Antwerpen 27/02/2012.

V.O.F.:


Vordering tot faillietverklaring, Cass, 15/04/2011.


Vordering:

Cass. 06/12/2012: Vordering curator tegen aandeelhouders CVOA


(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Druk deze pagina af.