Archief

Corona maatregelen:

KB van 13/05/2020tot verlenging van de maatregelen genomen bij KB nr. 15 van 24/04/2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis:

Toelichting:
Het Koninklijk Besluit in het kader van de volmachten over de tijdelijke bevriezing van de faillissementsprocedure die het resultaat zijn van de coronacrisis, wordt verlengd tot 17 juni. Dat meldt minister van Justitie Koen Geens, samen met zijn collega’s van KMO en Zelfstandigen Denis Ducarme en van Economie Nathalie Muylle, auteur van het kb.
Het moratorium ziet erop toe dat de faillissementsprocedure niet gestart wordt voor de ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de crisis, maar die tot 18 maart in goede gezondheid verkeerden. Dat houdt concreet in dat de ondernemingen beschermd worden tegen inbeslagnemingen, ze niet failliet kunnen verklaard worden op vraag van hun schuldeisers (maar wel op vraag van het openbaar ministerie, of met de instemming van de debiteur zelf), de lopende contracten niet kunnen opgezegd worden voor wanbetaling; de debiteur tijdelijk niet verplicht wordt om een aangifte van faillissement te doen; en de ondernemingsrechter beslist of een debiteur kan genieten van deze opschorting als deze laatste haar inroept als verdediging.
Ondernemingen die zich al in een faillissementssituatie bevonden, vallen niet onder het verlengde moratorium en frauduleuze faillissementen zullen nog steeds vervolgd worden door de parketten, stelt Geens nog.

KB 24/04/2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingenvan uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de Covid-19 crisis;

Aanpassing noodrichtlijnen Faillissementszitting tijdens Covid;

Beschikking Coördinatie dd. 17/04/2020 van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen;
Beschikking Coördinatie dd. 26/03/2020 van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen:
Brief dd. 24/03/2020 aan curatoren van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen inzake Uitbetaling Ereloon en Kosten;
Noodrichtlijnen Faillissementszittingen tijdens Corona periode.


(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Druk deze pagina af.