PRO MANDATO


Op deze centrale pagina vindt u de nieuwste berichten en links naar de nieuwste documenten.

TER INFO: De raad van Bestuur van de VZW Pro Mandato komt de eerste donderdag van elke maand bijeen, behalve in juli en augustus. De leden die dit wensen kunnen steeds punten ter discussie aanbrengen. Dit kan ook via de
contactpagina op deze site.
--------------------------------------------------------------------

Nieuw op deze website:

Er werd een rechter kolom toegevoegd die beschikbaar is voor advertenties (Kantoor te huur/te koop, medewerker of medwerking gezocht....), tips, links... van onze leden. Indien u als lid iets wenst ter kennis te brengen kunt u dit aanvragen via
de contactpagina op deze website waarna met u contact wordt opgenomen voor het verdere gevolg.


Agenda:

Dinsdag 27/10/2020: Webinar:
Mr. Johan Du Mongh met als onderwerp: "Echtgenoten voor en na faillissement - hoelang duurt de solidariteit".
U kunt hier inschrijven tot maandag 26/10 om 16 uur.


Nieuw:

Documentatie Lunchcauserie 29/09/2020: Mr. Joris J. De Smet: "Over Paardenbrillen en heilige huisjes in het insolventierecht". [359 KB]

Rechtsleer: Mr. Joris De Smet: "Handboek Faillissementsrecht en Insolventiestrafrecht" [92 KB] .
(Via Ilge en op aangeven van één van onze leden, kon er een korting van 15% worden versierd. Wij danken hiervoor ook de auteur.
De kostprijs per exemplaar bedraagt normaliter 190.00 euro inclusief btw, maar mits vermelding van 'Pro Mandato' bij de bestelling betaalt u slechts 161.50 euro incl BTW.
Bij verzending wordt 6.60 euro verzendkost aangerekend. U kan het boek ook laten leveren in de lounge/bibliotheek van het Justitiepaleis te Antwerpen.
Het order dient u te sturen naar jsegers@ilge.eu , deze handelt het nadien met u af.)

Nota dd. 06/05/2020 betreffende samenwerking cel collectieve procedures (Fod. Financiën) [63 KB] ;

Bericht dd. 22/05/2020 van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen m.b.t de uitbetaling van ereloon en kosten [44 KB] ;

Bericht dd. 18/05/2020 van de Afdelingsvoorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, betreffende de Opheffing van de noodrichtlijnen - dynamische lijst activa - model verzoek art. 1193ter Ger.W. [16 KB] ;

Meegedeeld en van toepassing sedert 18/05/2020
:

Model verzoekschrift 1193ter Ger.W [16 KB] ;

Brief Pro Mandato aan curatoren dd. 28/04/2020 met betrekking tot verzoekschriften ereloon en kosten-sluitingen bij vereffening [522 KB]Nieuwe werkwijze aangaande de kostenstaten van de curatoren/vereffenaars betreffende de erelonen ten laste van de Belgische Staat:

*
Nieuwe Richtlijnen Kostenstaat [494 KB]
*
Nieuw model kostenstaat curator [17 KB]
*
Voorbeeld nieuw model kostenstaat curator ingevuld [17 KB]
*
Kostenstaat vereffenaar [16 KB]


--------------------------------------------------------------------

Prof.Dr. Herman Braeckmans, advocaat,
Presenatatie over Reflecties inzake toepassingsproblemen bij het nieuwe WVV [136 KB]

Nieuwe goedgekeurde modellen van toepassing van 01/02/2020:
KLIK HIER

Nieuwe BTW regeling voor curatoren van toepassing van 01/01/2020

Documentatie bij presentatie Deminor van 17/12/2019 over alternatieve aanpak van invorderngsdossiers. [350 KB]

Geconsolideerde teksten:
Boek XX: Insolventie van Ondernemingen (Wet 11/8/2017) [1 975 KB] .
De Raad van Betsuur van Pro Mandato geeft de aanbeveling om voor de volledig gecoördineerde en actuele tekst Jura te raadplegen.

Presentatie Fiscus bij lunchbijeenkomst dd. 01/10/2019: "
Wederzijdse verwachtingen in samenwerking tussen fiscus en curatoren bij behandeling van faillissementen [533 KB] "

Bericht Pro Mandato dd. 13 juni 2019:
Bijzonder aandacht voor de problematiek van het gebruik van derdengeldenrekeningen in de afwikkeling van de faillissementen [92 KB] .


--------------------------------------------------------------------

Toelichting:

Voor curatoren nuttige wetgeving, documenten, modellen... vindt u onder >Documenten>
Curatoren.

Nieuws, Richtlijnen... van de Rechtbank vindt u onder >Documenten>Rechtbank.

Documentatie van Presentaties op de lunches en andere... vindt u onder >Documenten>Seminaries.

Nieuwe regeling inzake verzekering curatoren vindt U onder >Documenten>Verzekering.

Voor een volledig gedetailleerd overzicht van deze website ga naar >Overzicht website.

Laatst bijgewerkt op donderdag 22 oktober 2020