PRO MANDATO


Op deze centrale pagina vindt u de nieuwste berichten en links naar de nieuwste documenten.

TER INFO: De raad van Bestuur van de VZW Pro Mandato komt de eerste donderdag van elke maand bijeen, behalve in juli en augustus. De leden die dit wensen kunnen steeds punten ter discussie aanbrengen. Dit kan ook via de
contactpagina op deze site.
--------------------------------------------------------------------

Nieuw op deze website:

Er werd een rechter kolom toegevoegd die beschikbaar is voor advertenties (Kantoor te huur/te koop, medewerker of medwerking gezocht....), tips, links... van onze leden. Indien u als lid iets wenst ter kennis te brengen kunt u dit aanvragen via
de contactpagina op deze website waarna met u contact wordt opgenomen voor het verdere gevolg.
Nieuw:

Opvragen dossiers Kamer Ondernemingen in moeilijkheden (KOIM) Antwerpen:

Via het algemeen e-mailadres van de KOIM Antwerpen
orb.antwerpen.koim@just.fgov.be kunnen de curatoren steeds een fiche van KNICLI of TCKH opvragen.
Grotere delen van dossiers kopiëren en inscannen is moeilijk te verwerken door de griffie.
Indien de curatoren meer nodig hebben dan enkel de fiche of de beperkte info omtrent de gekende schulden, dan kunnen zij op voormelde e-mailadres vragen of er een dossier bij de KOIM bestaat over de onderneming waar zij ingevolge faillissement als curator zijn aangesteld. Indien er een dossier voorhanden is, kan dit -zo zij wensen- worden klaargemaakt voor ophaling aan het algemeen onthaal in de F-vleugel. Mits ondertekening van een brief, mag het dossier dan worden meegenomen.Arrest Grondwettelijk Hof dd. 21/04/2021:
Artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van economisch recht schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre de gefailleerde natuurlijke persoon die niet binnen de vervaltermijn van drie maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis een verzoek tot kwijtschelding van restschulden indient, het recht op die kwijtschelding onherroepelijk verliest.
KLIK HIER [542 KB] voor het volledige arrest.


Nieuw Boek: Praktische Gids voor Faillissementscuratoren:

Jullie zullen het al hebben opgemerkt:
de nieuwe editie (2021) van het gerenommeerd werk dat we allemaal op ons kantoor hebben ( of zouden moeten hebben)
“ Praktische gids voor Faillissementscuratoren “ van auteur Mr. Brigitte Vander Meulen, is er.

Ook voor dit werk heeft PRO MANDATO een korting voor haar leden kunnen bekomen.
Indien u dit boek wenst aan te kopen, kan u dit doen via
de e-shop van Wolterskluwer met de promocode die u terug vindt op deze folder [371 KB] .
U kan dan genieten van 15% korting.

Veel lees-en leergenot!
Bericht van de Cel Collectieve Procedures van FOD Financiën | Inning & Invordering | Regionaal Invorderingscentrum Antwerpen 1, met betrekking tot nieuwe bestemmingsgegevens vanaf 31/03/2021:
KLIK HIER.

Berichten Fod Financiën: Wijzigingen in bevoegdheden Cellen Collectieve Procedures:
KLIK HIER.


Nieuw:

Documentatie Webinars Flip de Mey:
KLIK HIER

Documentatie Webinar 27/10/2020: Mr. Johan Du Mongh met als onderwerp: "Echtgenoten voor en na faillissement - hoelang duurt de solidariteit" [1 121 KB] .

Documentatie Lunchcauserie 29/09/2020: Mr. Joris J. De Smet: "Over Paardenbrillen en heilige huisjes in het insolventierecht". [359 KB]

Rechtsleer: Mr. Joris De Smet: "Handboek Faillissementsrecht en Insolventiestrafrecht" [92 KB] .
(Via Ilge en op aangeven van één van onze leden, kon er een korting van 15% worden versierd. Wij danken hiervoor ook de auteur.
De kostprijs per exemplaar bedraagt normaliter 190.00 euro inclusief btw, maar mits vermelding van 'Pro Mandato' bij de bestelling betaalt u slechts 161.50 euro incl BTW.
Bij verzending wordt 6.60 euro verzendkost aangerekend. U kan het boek ook laten leveren in de lounge/bibliotheek van het Justitiepaleis te Antwerpen.
Het order dient u te sturen naar jsegers@ilge.eu , deze handelt het nadien met u af.)

Nota dd. 06/05/2020 betreffende samenwerking cel collectieve procedures (Fod. Financiën) [63 KB] ;

Bericht dd. 22/05/2020 van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen m.b.t de uitbetaling van ereloon en kosten [44 KB] ;

Bericht dd. 18/05/2020 van de Afdelingsvoorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, betreffende de Opheffing van de noodrichtlijnen - dynamische lijst activa - model verzoek art. 1193ter Ger.W. [16 KB] ;

Meegedeeld en van toepassing sedert 18/05/2020
:

Model verzoekschrift 1193ter Ger.W [16 KB] ;

Brief Pro Mandato aan curatoren dd. 28/04/2020 met betrekking tot verzoekschriften ereloon en kosten-sluitingen bij vereffening [522 KB]Nieuwe werkwijze aangaande de kostenstaten van de curatoren/vereffenaars betreffende de erelonen ten laste van de Belgische Staat:

*
Nieuwe Richtlijnen Kostenstaat [494 KB]
*
Nieuw model kostenstaat curator [17 KB]
*
Voorbeeld nieuw model kostenstaat curator ingevuld [17 KB]
*
Kostenstaat vereffenaar [16 KB]


--------------------------------------------------------------------

Prof.Dr. Herman Braeckmans, advocaat,
Presenatatie over Reflecties inzake toepassingsproblemen bij het nieuwe WVV [136 KB]

Nieuwe goedgekeurde modellen van toepassing van 01/02/2020:
KLIK HIER

Nieuwe BTW regeling voor curatoren van toepassing van 01/01/2020

Documentatie bij presentatie Deminor van 17/12/2019 over alternatieve aanpak van invorderngsdossiers. [350 KB]

Geconsolideerde teksten:
Boek XX: Insolventie van Ondernemingen (Wet 11/8/2017) [1 975 KB] .
De Raad van Betsuur van Pro Mandato geeft de aanbeveling om voor de volledig gecoördineerde en actuele tekst Jura te raadplegen.

Laatst bijgewerkt op dinsdag 6 juli 2021