U bent hier: Startpagina

PRO MANDATO

WELKOM op de vernieuwde website van Pro Mandato. De inhoud werd wat geactualiseerd en opgefrist. De Layout werd aangepast aan grotere schermen. Het navigeren op Smartphone of Tablet werd verbeterd. Op deze schermen vindt u bovenaan (Android-Google of Safari-Apple) drie horizontale streepjes via dewelke u in het navigatiemenu komt.

Als u voor het eerst inlogt op de vernieuwde site en u ziet nog beelden van de vorige site, wis dan even uw geschiedenis, sluit alle browsers even af en zo nodig ook uw PC, smartphone of tablet en start deze terug op, waarna alles normaal zou moeten werken.
-------------------------------------------------------------------


Op deze centrale pagina vindt u de nieuwste berichten en links naar de nieuwste documenten.

TER INFO: De raad van Bestuur van de VZW Pro Mandato komt de eerste donderdag van elke maand bijeen, behalve in juli en augustus. De leden die dit wensen kunnen steeds punten ter discussie aanbrengen. Dit kan ook via de
contactpagina op deze site.
--------------------------------------------------------------------

Agenda:

In samenspraak met de "cel toezicht faillissementen" van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Antwerpen wordt een speciale lessenreeks "fraudepreventie" georganiseerd door Promandato.
KLIK HIER voor alle info over deze lessenreeks.

De eerste les heeft plaats op dinsdag 07/12 om 19.00 uur in de Jachthoorn, Doornstraat 11, 2550 Kontich. Onze spreker is:
de heer Deseyne, vergezeld van de heer Cornelis (Acco Accountants) “ Balans lezen voor niet-cijferberoepbeoefenaars’. U kunt HIER INSCHRIJVEN.
 

Nieuw:

Bericht met betrekking tot: "vrijstelling van betaling van retributie Regsol door omstandigheden onafhankelijk van de wil van de curator [99 KB] "


BTW-aangifte curatoren-inloggen Intervat [114 KB] .
Voor rechtsreekse link naar inlogprocedure: KLIK HIER.

Excel Sheet Voor berekening ereloon en kosten conform KB 26/04/2018 na indexatie zoals van toepassing vanaf 01/07/2021 [26 KB] .


Opvragen dossiers Kamer Ondernemingen in moeilijkheden (KOIM) Antwerpen:

Via het algemeen e-mailadres van de KOIM Antwerpen
orb.antwerpen.koim@just.fgov.be kunnen de curatoren steeds een fiche van KNICLI of TCKH opvragen.
Grotere delen van dossiers kopiëren en inscannen is moeilijk te verwerken door de griffie.
Indien de curatoren meer nodig hebben dan enkel de fiche of de beperkte info omtrent de gekende schulden, dan kunnen zij op voormelde e-mailadres vragen of er een dossier bij de KOIM bestaat over de onderneming waar zij ingevolge faillissement als curator zijn aangesteld. Indien er een dossier voorhanden is, kan dit -zo zij wensen- worden klaargemaakt voor ophaling aan het algemeen onthaal in de F-vleugel. Mits ondertekening van een brief, mag het dossier dan worden meegenomen.


Arrest Grondwettelijk Hof dd. 21/04/2021:
Artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van economisch recht schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre de gefailleerde natuurlijke persoon die niet binnen de vervaltermijn van drie maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis een verzoek tot kwijtschelding van restschulden indient, het recht op die kwijtschelding onherroepelijk verliest.
KLIK HIER [542 KB] voor het volledige arrest.


Nieuw Boek: Praktische Gids voor Faillissementscuratoren:

Jullie zullen het al hebben opgemerkt:
de nieuwe editie (2021) van het gerenommeerd werk dat we allemaal op ons kantoor hebben ( of zouden moeten hebben)
“ Praktische gids voor Faillissementscuratoren “ van auteur Mr. Brigitte Vander Meulen, is er.

Ook voor dit werk heeft PRO MANDATO een korting voor haar leden kunnen bekomen.
Indien u dit boek wenst aan te kopen, kan u dit doen via
de e-shop van Wolterskluwer met de promocode die u terug vindt op deze folder [371 KB] .
U kan dan genieten van 15% korting.

Veel lees-en leergenot!Laatst bijgewerkt op dinsdag 16 november 2021