U bent hier: Startpagina

PRO MANDATO

Welkom

Toelichting bij deze nieuwe site vindt u onderaan of door hier te Klikken.

Op deze centrale pagina vindt u de nieuwste berichten en links naar de nieuwste documenten.

TER INFO: De raad van Bestuur van de VZW Pro Mandato komt elke maand bijeen, behalve in juli en augustus. De leden die dit wensen kunnen steeds punten ter discussie aanbrengen. Dit kan ook via de
contactpagina op deze site.
--------------------------------------------------------------------

Agenda


Dinsdag 21 maart 2023: Studieavond: Artificial intelligence en het recht:
Traditiegetrouw organiseren de Rechters in Handelszaken van de Ondernemingsrechtbank Gent samen met de Unie der Rechters in Ondernemingszaken in het voorjaar een studieavond in het kader van de permanente vorming.
Klik hier [212 KB] voor de uitnodiging met alle info waarbij ons is gemeld dat ook de curatoren van Antwerpen van harte welkom zijn op deze studieavond in het kader van de permanente vorming.

Documentatie bij presentatie van Dinsdag 14.03.2023, spreker: mr. Tanguy De Haan met "Het lot van intellectuele rechten bij faillissement":
Link naar Power Point Presentatie [7 155 KB] .

Documentatie bij Presentatie van Dinsdag28/02/2023, met Jacobs Jeroen van Mertens & Jacobs BV alsook sprekers van het Sociaal Interventiefonds met "Ontslag naar aanleiding van een faillissement, meer specifiek de outplacementverplichting.":
Link naar Powerpoint Presentatie [865 KB]
Link naar blanco aanvraagformulier [41 KB]
Link naar sjabloon SIF4 personeelslijst [12 KB]
Tel: Sociaal interventiefonds:
+32 499 546359

EINDEJAARSEVENT 14 DECEMEBER 2022:

Eindejaarsevent met Bob Wessels in de marmeren zaal van Zoo Antwerpen was een succes:
VOOR VOLLEDIGE PROGRAMMA EN INFO KLIK HIER [132 KB] .

Een sfeerbeeld van ons eindejaars event

Aanpassing ereloon curator:

Aanpassing erelonen en kosten curatoren conform KB 26/04/2018 na nieuwe indexatie en van toepassing vanaf 01/11/2022. Zie Publicatie Staatsblad hier [1 134 KB] .

Excel Sheet voor berekening ereloon en kosten conform KB 26/04/2018 na indexatie zoals van toepassing vanaf 01/11/2022: KLIK HIER [25 KB] .

Bericht FOD Justtie: Dienst Taxatie Antwerpen

FOD Justitie, Dienst Taxatie Antwerpen, deelt mee dat kosten ten laste van de staat ingediend kunnen worden via Just Invoice,
https://justonweb.be/experts
Op termijn wordt dit verplicht de enige manier om nog kosten over te maken.

- De kostenstaat moet digitaal ondertekend worden.
- het aanstellingsvonnis en het vonnis van sluiting met begroting van de kosten moet bijgevoegd worden.
- Indien er geen BTW wordt aangerekend dient ofwel een VIES-document te worden gevoegd of dient er op de kostenstaat de volgende melding te staan: “Belasting te voldoen door de medecontractant – omz. 47/2013 van 20/11/2013”
- De kostenstaat moet in een afzonderlijk document overgemaakt worden. De bijlagen moeten elk afzonderlijk gevoegd worden.

Let op: de kostenstaten die al zijn verzonden per mail mogen niet opnieuw worden ingezonden via Just Invoice.

Belangrijk bericht FOD Justitie:

Verzoek van FOD Justitie
Dienst Taxatie Antwerpen:

Indien de curator een kostenstaat indient bij het taxatiebureau en er wordt geen BTW gerekend dient dit verplicht vermeld op de kostenstaat :
“Belasting te voldoen door de medecontractant – Circulaire AAFisc nr. 47/2013” (omzendbrief 47/2013 van 20/11/2013).

KOIM:

Opvragen dossiers Kamer Ondernemingen in moeilijkheden (KOIM) Antwerpen:

Via het algemeen e-mailadres van de KOIM Antwerpen
orb.antwerpen.koim@just.fgov.be kunnen de curatoren steeds een fiche van KNICLI of TCKH opvragen.
Grotere delen van dossiers kopiëren en inscannen is moeilijk te verwerken door de griffie.
Indien de curatoren meer nodig hebben dan enkel de fiche of de beperkte info omtrent de gekende schulden, dan kunnen zij op voormelde e-mailadres vragen of er een dossier bij de KOIM bestaat over de onderneming waar zij ingevolge faillissement als curator zijn aangesteld. Indien er een dossier voorhanden is, kan dit -zo zij wensen- worden klaargemaakt voor ophaling aan het algemeen onthaal in de F-vleugel. Mits ondertekening van een brief, mag het dossier dan worden meegenomen.

Grondwettelijk Hof:

Arrest Grondwettelijk Hof dd. 21/04/2021:
Artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van economisch recht schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre de gefailleerde natuurlijke persoon die niet binnen de vervaltermijn van drie maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis een verzoek tot kwijtschelding van restschulden indient, het recht op die kwijtschelding onherroepelijk verliest.
KLIK HIER [542 KB] voor het volledige arrest.

Toelichting bij vernieuwde site:

Op deze vernieuwde website van Pro Mandato werd de inhoud wat geactualiseerd en opgefrist. De Layout werd aangepast aan grotere schermen. Het navigeren op Smartphone of Tablet werd verbeterd. Op deze schermen vindt u bovenaan (Android-Google of Safari-Apple) drie horizontale streepjes via dewelke u in het navigatiemenu komt.

Als u voor het eerst inlogt op de vernieuwde site en u ziet nog beelden van de vorige site, wis dan even uw geschiedenis, sluit alle browsers even af en zo nodig ook uw PC, smartphone of tablet en start deze terug op, waarna alles normaal zou moeten werken.


Laatst bijgewerkt op vrijdag 17 maart 2023