PRO MANDATOOp deze centrale pagina vindt u de nieuwste berichten en links naar de nieuwste documenten.

TER INFO: De raad van Bestuur van de VZW Pro Mandato komt de eerste donderdag van elke maand bijeen, behalve in juli en augustus. De leden die dit wensen kunnen steeds punten ter discussie aanbrengen. Dit kan ook via de
conatctpagina op deze site.
--------------------------------------------------------------------

Agenda:

* dinsdag 10/03/2020: Lunch Pro Mandato om 12.00 uur in de Jachthoorn te Kontich, Doornstraat 11: Onderwerp: "Faillissementsbeheer in Antwerpen: doelstellingen, objectivering en communicatie" door dhr. Tom Cole en Dhr. Tijs Laurens. Om in te schrijven "
KLIK HIER".


* dinsdag 21/04/2020: Lunch Pro Mandato: mr. Thomas Vandenberghe (Eubelius) inzake "wrongfull trading"

--------------------------------------------------------------------

Nieuw:

Prof.Dr. Herman Braeckmans, advocaat,
Presenatatie over Reflecties inzake toepassingsproblemen bij het nieuwe WVV [136 KB]

Nieuwe goedgekeurde modellen van toepassing van 01/02/2020:
KLIK HIER

Nieuwe BTW regeling voor curatoren van toepassing van 01/01/2020

Documentatie bij presentatie Deminor van 17/12/2019 over alternatieve aanpak van invorderngsdossiers. [350 KB]

Geconsolideerde teksten:
Boek XX: Insolventie van Ondernemingen (Wet 11/8/2017) [1 975 KB] .
De Raad van Betsuur van Pro Mandato geeft de aanbeveling om voor de volledig gecoördineerde en actuele tekst Jura te raadplegen.

Presentatie Fiscus bij lunchbijeenkomst dd. 01/10/2019: "
Wederzijdse verwachtingen in samenwerking tussen fiscus en curatoren bij behandeling van faillissementen [533 KB] "

Bericht Pro Mandato dd. 13 juni 2019:
Bijzonder aandacht voor de problematiek van het gebruik van derdengeldenrekeningen in de afwikkeling van de faillissementen [92 KB] .


--------------------------------------------------------------------

Toelichting:

Voor curatoren nuttige wetgeving, documenten, modellen... vindt u onder >Documenten>
Curatoren.

Nieuws, Richtlijnen... van de Rechtbank vindt u onder >Documenten>Rechtbank.

Documentatie van Presentaties op de lunches en andere... vindt u onder >Documenten>Seminaries.

Nieuwe regeling inzake verzekering curatoren vindt U onder >Documenten>Verzekering.

Voor een volledig gedetailleerd overzicht van deze website ga naar >Overzicht website.

Laatst bijgewerkt op dinsdag 18 februari 2020